KONKURS !

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO 

„EKOLOGICZNA OZDOBA CHOINKOWA”

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście

 

PREDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej z surowców wtórnych  (np. opakowań, nakrętek, gazet). Prace powinny być wykonane z tworzyw nadających się do recyklingu, dopuszcza się użycie materiałów naturalnych typu szyszki, słoma itp. Waga  i wielkość ozdoby muszą być odpowiednie, tak aby można ją było zawiesić na choince.
 

CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów, propagowanie idei recyklingu, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania. Konkurs ma także na celu pobudzenie wyobraźni
i rozwijanie uzdolnień plastycznych przedszkolaków.

 

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka
w Nowym Mieście. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Wykonanie jednej ozdoby choinkowej z surowców wtórnych.

2. Praca może być wykonana przy pomocy rodziców.

3. Dostarczenie ozdoby choinkowej do Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka
    do dnia 4 grudnia 2020r. włącznie. 

 

OCENA PRAC

1. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi przedstawiciel społeczności przedszkolnej, przedstawiciel          grona nauczycielskiego, przedstawiciel rodziców, dyrektor przedszkola.

3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

Przy ocenie ekologicznych ozdób choinkowych Komisja zastosuje następujące kryteria:
− estetyka wykonania,

− walory artystyczne pracy,

− walory ekologiczne pracy,

− pomysłowość,

− bogactwo użytych materiałów.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia 2020r. Wyniki konkursu zostaną  podane na stronie           
    internetowej przedszkola oraz fb przedszkola.


NAGRODY

Przyznane zostaną nagrody niespodzianki za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są  dyplomy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace wykonane na konkurs przez uczestników, zostaną wykorzystane do udekorowania choinki     
    ustawionej w holu przedszkola.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących konkursu rozstrzyga Organizator.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Jak przygotować kokardę narodową na Narodowe Święto Niepodległości? To bardzo proste. Prezentujemy instrukcję, jak samemu zrobić biało-czerwone kokardy, którymi można przyozdobić swoje ubranie 11 listopada.
 

Materiały i narzędzia

 • 2 paski czerwonego papieru
  szer. 4 cm i dł. kartki A4
  szer. 1 cm, dł. 10 cm

 • 2 paski białego papieru
  szer. 3 cm i dł. kartki A4
  szer. 1 cm, dł. 10 cm

 • koło z czerwonego papieru o śr. 4,5 cm

 • koło z białego papieru o śr. 2,5 cm

 • klej

 • nożyczki

  Wykonanie
   

  Dwa długie paski składamy w harmonijkę. Oba mają długość kartki A4.
  Aby harmonijki były równe, składamy paski wielokrotnie na pół. Powtarzamy składanie każdej części na pół, aż do uzyskania 32 kawałków. Z boku pasków odcinamy po 1 prostokącie (1 zgięcie).
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W węższym białym pasku ostatnie prostokąty smaruję klejem.
Następnie układam go na czerwonej harmonijce i sklejam ich końce ze sobą.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


   Sklejamy ze sobą ostatni i pierwszy prostokąt.

 
 
 
 

     

         
Na końcach dwóch krótszych pasków wycinamy trójkąty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wywijamy harmonijkę tak, aby biały kolor znalazł się w środku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 

Naklejamy małe, białe koło na wierzchu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Większe czerwone koło naklejamy od spodu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Następnie od spodu naklejamy wąskie paski.
W taki sposób, aby po odwróceniu biały był po lewej, a czerwony po prawej stronie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gotową kokardę narodową przypinamy do ubrania


Ogłoszenie !

       
Decyzją Sanepidu z dnia 05.11.2020r. przedłużone jest zawieszenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych w formie stacjonarnej do 10.11.2020r. włącznie. Praca z dziećmi nadal odbywa się w formie kształcenia zdalnego.                                    
                                     
                                   
                                                                                      Agnieszka Kościelska
                                                                         Dyrektor Przedszkola Samorządowego
                                                                           im. Misia Uszatka w Nowym Mieście
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now